Bild på Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm

Anita Westerholm: Stäng inga fler förlossningssjukhus!

11.01.2024 kl. 15:13
En arbetsgrupps förslag till sjukhusens och dygnetruntjourernas framtida servicenivå, arbetsfördelning och samarbete har idag publicerats. Arbetsgruppens förslag skulle bland annat innebära att förlossningssjukhusen skulle minska kraftigt i antal.

Förlossningar skulle endast skötas vid de fem universitetscentralsjukhusen och vid centralsjukhusen som föreslås vara 5-8. 

- Nedskärningarna i förlossningsvården måste sluta, säger Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm. Det här förslaget skulle oskäligt drabba unga kvinnor och familjer som bor utanför tätorter. Vi måste garantera en trygg och jämlik förlossningsvård för alla kvinnor i Finland, oberoende av boningsort.

Under en tioårsperiod har antalet förlossningssjukhus i Finland minskat med nästan 30 procent, från 32 stycken år 2010 till 23 stycken år 2020. Under samma tidsperiod har de oplanerade förlossningarna utanför sjukhusen samt förlossningarna på vägen till sjukhusen ökat. 

- Det måste vara slut på att stänga förlossningssjukhus. Vi behöver göra betydande satsningar på att utbilda och rekrytera mera personal, så att det är möjligt att även i framtiden upprätthålla nuvarande antal förlossningsenheter. När den politiska behandlingen börjar måste regional jämlikhet och jämställdhet beaktas, säger Westerholm.

Anita Westerholm
Förbundsordförande
Svenska Kvinnoförbundet