Beslut

Bevara gruppstorlekarna och den subjektiva rätten till dagvård i kommunerna

Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2016

Subjektiv rätt till fortsatt högklassig och jämställd dagvård

Motion 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2016

Återinför den subjektiva rätten till barndagvård

Motion 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2016

Glöm inte att integrera hemmamammorna!

Motion 5 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2016

Skattefritt arvode för vård av närstående

Motion 6 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2016

Starkt politiskt budskap genom namnbyte

Motion 8 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2016

Förändra lagstiftningen kring transkönade personer

Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015