Beslut

HPV vaccin – även för pojkar

Motion 5 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015

Otillåtna föremål på flyget

Motion 6 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015

Basinkomst istället för nollavtal

Motion 7 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015

ECB-material för sedeltryck?

Motion 8 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015

Q-antagning till UNI 2016 -

Motion 9 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015

Bilskatten – RIP

Motion 10 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015

Säkra jämlik utbildning

Motion 11 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015

Elisabeth Rehn-pris

Motion 12 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015

Ändring av straffpraxis gällande våld i nära relationer

Proposition till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2014 och motion 40 till Svenska folkpartiets partidag 2014

Andelen ensamboende ökar – är samhället redo?

Motion 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2014