Beslut

Motion om skatteavdrag för barn

Motion 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2013

Motion om beaktande av könsperspektivet i samhällsplaneringen

Motion 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2013

Motion om åtgärder mot våld mot kvinnor och våld i hemmet

Motion 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2013

Motion gällande varven i Finland, speciellt STX-varvet, Åbo

Motion 4 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2013

Motion gällande beräkningsgrunderna för arbetsmarknadsstödet

Motion 5 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2013

Motion gällande irreguljära immigranters rätt till vård

Motion 6 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2013

Motion gällande hälsogranskningarnas kvalitet vid adoption från utlandet

Motion 7 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2013

Otillräcklig identifiering av människohandel oroar

Motion 8 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2013

Motion om jämlikheten i lönerna

Motion 9 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte

Motion om att beakta könsperspektiv i stadsplanering

Motion 10 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2013