Beslut

Fastställ en minimiålder för äktenskap

Proposition 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015

Liberalfeminism - Svenska Kvinnoförbundets ideologiska plattform

Proposition 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015

Svenska Kvinnoförbundets Vision 2020

Proposition 4 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte i Helsingfors 2015

Stärkta förebyggande satsningar på barns och ungas välfärd

Motion 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015

Ge papperslösa personer rätt att öppna bankkonton

Motion 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015

Slopa utlänningslagens avvisningsparagraf för att skydda människohandelsoffer

Motion 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015

Dags för helhetssyn i familjepolitiken

Motion 4 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015

HPV vaccin – även för pojkar

Motion 5 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015

Otillåtna föremål på flyget

Motion 6 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015

Basinkomst istället för nollavtal

Motion 7 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015