Beslut

Ny flaggdag: Edith Södergran och multikulturalismens dag

Proposition 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2017

Föräldralediga bör inte straffas ekonomiskt för deltagande i kommunalpolitiken

Proposition 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2017

Familjepolitisk helhetsreform

Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2017

Bevara gruppstorlekarna och den subjektiva rätten till dagvård i kommunerna

Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2016

Subjektiv rätt till fortsatt högklassig och jämställd dagvård

Motion 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2016

Återinför den subjektiva rätten till barndagvård

Motion 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2016

Glöm inte att integrera hemmamammorna!

Motion 5 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2016

Skattefritt arvode för vård av närstående

Motion 6 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2016