Beslut

Glöm inte att integrera hemmamammorna!

Motion 5 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2016

Skattefritt arvode för vård av närstående

Motion 6 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2016

Starkt politiskt budskap genom namnbyte

Motion 8 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2016

Förändra lagstiftningen kring transkönade personer

Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015

Fastställ en minimiålder för äktenskap

Proposition 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015

Liberalfeminism - Svenska Kvinnoförbundets ideologiska plattform

Proposition 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015

Svenska Kvinnoförbundets Vision 2020

Proposition 4 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte i Helsingfors 2015

Stärkta förebyggande satsningar på barns och ungas välfärd

Motion 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015