Beslut

ECB-material för sedeltryck?

Motion 8 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015

Q-antagning till UNI 2016 -

Motion 9 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015

Bilskatten – RIP

Motion 10 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015

Säkra jämlik utbildning

Motion 11 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015

Elisabeth Rehn-pris

Motion 12 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015

Ändring av straffpraxis gällande våld i nära relationer

Proposition till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2014 och motion 40 till Svenska folkpartiets partidag 2014

Andelen ensamboende ökar – är samhället redo?

Motion 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2014

Det socioekonomiska systemet för Finland

Motion 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2014

Allmän uppbådsplikt och uppmuntran till kvinnlig militärtjänst

Motion 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2014

Project Baby House. Barnen – vårt bästa arv?

Motion 4 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2014