Beslut

Det socioekonomiska systemet för Finland

Motion 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2014

Allmän uppbådsplikt och uppmuntran till kvinnlig militärtjänst

Motion 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2014

Project Baby House. Barnen – vårt bästa arv?

Motion 4 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2014

Barns rätt till sitt digitala fotspår

Motion 5 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte

THL och den färska Näringsrekommendationen 01/2014

Motion 6 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte

Är hen hemma – arbetslös?

Motion 7 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte

Äldreomsorgen

Motion 8 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2014

Förbättra kvinnornas pensioner

Motion 9 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2014

Interkulturell verksamhet

Motion 10 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2014

Proposition om jämnare könsfördelning i börsbolagens styrelser

Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2013