Beslut

Statlig finansiering av den riksomfattande Brottsofferjouren

Motion 9 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2012

Könskonsekvensbedömning inom idrottssektorn i kommunerna

Motion 10 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2012

Jämlik äktenskapslag i Finland

Proposition till årsmötet 2012

Utveckla vårdledigheten

Proposition 1 till årsmötet 2011

Alla medlemsföreningars lika rättigheter och skyldigheter

Motion 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte

Jämställdhetsarbete inom försvarsmakten och fredsbevarandet

Motion 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2011

Satsningar på ätstörningsvården behövs

Motion 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2011

Motion gällande...beräkningsgrunderna för föräldra-/ familjeförmåner

Motion 4 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2011

Motion gällande...sammanjämkning och utbetalning av familjeförmåner...

Motion 5 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2011

Motion gällande utkomststöd och bestämmande därav

Motion 6 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2011