Aktuellt

Möteslokaler för hälsofrämjande verksamhet

Motion 7 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024

Slopa inkomstgränsen för sjukpensionärer som får garantipension

Motion 8 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024

Lagstadgade skolcoacher i alla skolor

Motion 9 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024

Vi måste stödja ungdomars välbefinnande

Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023

Förbättra tillgången till fertilitetsbehandlingar och stöd för ofrivilligt barnlösa

Proposition 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023

Ett jämställt, starkt och trovärdigt försvar

Proposition 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023

Ökade resurser för mödra-, familje- och barnavård

Motion 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023

Skiftesarbetandes rätt till vård av sjukt barn

Motion 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023

Seniorrådgivningar bör bli lagstadgade

Motion 4 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023