Aktuellt

Klimatförändringen är inte könsneutral

Förbundsordförande Sara Eklunds taltur vid SFP:s partistyrelsemöte 13.3.2009

Kvinnor, fred och säkerhet

Förbundsordförande Sara Eklunds taltur vid sfp:s partistyrelsemöte den 30 januari 2009 i Vasa

Tätt BB-nätverk behövs

Förbundsordförande Sara Eklunds taltur vid sfp:s partistyrelsemöte den 10.10.2008 i Helsingfors

Gör kommunalvalet till ett jämställdhetsval!

Förbundsordförande Sara Eklunds tal vid sfp:s partistyrelsemöte den 12.9.2008 i Helsingfors.

Eklund efterlyser modig och alternativsökande politik

Förbundsordförande Sara Eklunds tal vid SFP:s partistyrelsemöte i Helsingfors den 24.4.2008

Sara Eklunds hälsningstal på årsmötet 2008

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 5-6.4.2008

Jämställdhet, respekt, mångfald och rättvisa

Förbundsordförande Sara Eklund på sfp:s partistyrelsemöte 18.1.2008

Henrika Lax om porträttet

Konstnären Henrika Lax' tal vid avtäckningen av porträttet av Margareta Pietikäinen 26.10.2007