Rättvis adresshantering vid skilsmässa

06.09.2020 kl. 21:21
Motion 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2020

Rättvis adresshantering vid skilsmässa

Svenska Kvinnoförbundet i Korsholm anser att den uppdaterade umgängeslagen (1.12.2019) fortfarande lämnar en del att önska. Det är framför allt lagen om en officiell adress som ställer till det för utflyttade föräldrar efter separation eller skilsmässa. Den officiella adressen styr utbetalning av barnbidrag, rätt till skolskjuts, betalning av underhåll o.s.v. då föräldrarna är oense.

Risken är stor att det är den part med lägst inkomst (ofta mamman) som tvingas flytta till ny adress för att hon inte har råd att lösa ut den andra föräldern. Om hon önskar få igenom en adressändring för barnen måste hon betala för en rättstvist för att åtnjuta de förmåner som följer med adressen, något vi anser vara ett orättvist förfarande.
 

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte yrkar på att Svenska Kvinnoförbundet genom sina representanter i riksdagen och regeringen arbetar för:
 

  • att följa med och påverka statsrådets fortsatta utredningsarbete om beaktande av växelvist boende, som kommer att behandla bland annat möjligheten till två adresser för barnet.
     
  • att begreppen ”boendeförälder” och ”umgängesförälder” avskaffas vid delad vårdnad om barnet.
     
  • att frånskilda föräldrar ska bemötas jämlikt och att alla samhälleliga strukturer ska beakta ombildade familjers behov.