Artikel

Vi måste stödja ungdomars välbefinnande

Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023

Förbättra tillgången till fertilitetsbehandlingar och stöd för ofrivilligt barnlösa

Proposition 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023

Ett jämställt, starkt och trovärdigt försvar

Proposition 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023

Skiftesarbetandes rätt till vård av sjukt barn

Motion 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023

Seniorrådgivningar bör bli lagstadgade

Motion 4 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023

Förövaren ska flytta, inte den våldsutsatta. 

Motion 6 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023

En kvalitativ förlossningsvård med föderskan i centrum för vårdstigen 

Motion 8 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023