Artikel

Resolution från Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024

EU-valet närmar sig och det är ett ödesval för EU:s framtid och för jämställdheten, demokratin, freden och klimatet.

Jämnare maktfördelning mellan kvinnor och män inom politiken

Motion 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024

Jämställd fördelning av pensionsgrundande inkomst under familjeledighet

Motion 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024

Kvinnan kan inte behandlas som ett undantag inom medicin

Motion 6 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024

Möteslokaler för hälsofrämjande verksamhet

Motion 7 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024

Slopa inkomstgränsen för sjukpensionärer som får garantipension

Motion 8 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024
Bild på Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm

Anita Westerholm omvald som Svenska Kvinnoförbundets ordförande

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte har enhälligt omvalt Anita Westerholm från Ekenäs, Raseborg, som förbundsordförande. Anna-Karin Tötterman från Åbo är ny i presidiet.
Bild på Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm

Svenska Kvinnoförbundet lanserar sitt EU-valprogram: Trygga aborträtten och inför samtyckeslag på EU-nivå!

Svenska Kvinnoförbundet går till EU-val med målsättningen att sätta flickors och kvinnors rättigheter i centrum för den europeiska politiken.