Ramieza Mahdi ställer sig till förfogande som kandidat i riksdagsvalet 2023

10.11.2022 kl. 10:45
Ramieza Mahdi ställer sig till förfogande att kandidera i riksdagsvalet i Vasa valkrets för Svenska folkpartiet.

- Mitt Finland kommer alltid att stå för frihet, jämlikhet och demokrati. Ett välfungerande samhälle med demokratiska värderingar kännetecknas av jämställdhet, rättsstatens principer och mänskliga rättigheter. Men det kommer inte av sig själv, vi behöver engagera oss och jobba för det. Därför ställer jag mig till förfogande som kandidat för SFP i riksdagsvalet 2023, säger Mahdi. 

 

Med gedigen erfarenhet och kunskap inom vården, har välbefinnande i arbetslivet alltid varit i fokus för Mahdi. 

 

- Vårdsektorn är en av grundpelarna i välfärdssamhället. Jag vill använda min kunskap och mina erfarenheter för att hitta hållbara lösningar inom vårdsektorn. Vi måste åtgärda bristerna i den nu rådande situationen som alltför länge varit ohållbar, påpekar Mahdi. 

Som viceordförande för Svenska Kvinnoförbundet har jämlikhet och jämställdhet alltid varit viktiga för Mahdi. Finland toppar statistiken i EU när det gäller våld mot kvinnor. Effektiva åtgärder behövs och samhället måste garantera stödtjänster med låg tröskel för alla som utsätts för våld. 

 

- Kvinnornas årslön är i medeltal 84,3 procent av männens lön. Kvinnors insatser i arbetslivet och kvinnodominerade branscher värderas fortfarande lägre. Vi måste ta itu med problemet på allvar och göra satsningar som stärker jämställdheten. Ett samhälle som är jämställt och jämlikt är ett samhälle som är framgångsrikt, betonar Mahdi. 

 

Ramieza Mahdi är även ordförande för SFP:s integrationspolitiska utskott, fullmäktigeledamot i Vasa stad samt fullmäktigeledamot i Österbottens välfärdsområde 

 

För tilläggsinformation: 

Ramieza Mahdi 

Vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet 

045-669 3811