Blogg

På Kvinnoförbundets blogg publicerar vi inlägg som tangerar allt mellan himmel och jord i temaspåren jämställdhet och feminism, ibland skrivna av kvinnoförbundare, ibland av andra. Åsikter och perspektiv i bloggtexterna är skribenternas egna, inte förbundets.

 

Vi måste stödja ungdomars välbefinnande

Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023Läs mera »
14.04.2023 kl. 14:30

Förbättra tillgången till fertilitetsbehandlingar och stöd för ofrivilligt barnlösa

Proposition 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023Läs mera »
14.04.2023 kl. 14:25

Ett jämställt, starkt och trovärdigt försvar

Proposition 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023Läs mera »
14.04.2023 kl. 14:20

Skiftesarbetandes rätt till vård av sjukt barn

Motion 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023Läs mera »
14.04.2023 kl. 14:10

Seniorrådgivningar bör bli lagstadgade

Motion 4 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023Läs mera »
14.04.2023 kl. 14:00

Åtgärder för att förbättra välmående hos flickor och kvinnor med neuropsykiatriska symptom (ADHD/ADD)

Motion 5 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023Läs mera »
14.04.2023 kl. 13:55

Förövaren ska flytta, inte den våldsutsatta. 

Motion 6 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023Läs mera »
14.04.2023 kl. 13:50

En kvalitativ förlossningsvård med föderskan i centrum för vårdstigen 

Motion 8 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023Läs mera »
14.04.2023 kl. 13:40

Föråldrade normer inom sjukvården skrämmer iväg nya generationer 

Motion 9 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023Läs mera »
14.04.2023 kl. 13:35

Utöka möjligheten till regelbunden screening av bröstcancer med komplett teknisk utrustning 

Motion 10 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023Läs mera »
14.04.2023 kl. 13:30

Invandrarkvinnornas väg in i arbetslivet måste förbättras 

Motion 11 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023Läs mera »
14.04.2023 kl. 13:25

Resolution från Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2023

Kvinnor och barn är fortfarande de mest sårbara och utsatta både i Finland och internationellt.  De kvinnor och barn som lever i krigsdrabbade länder lever med flerdubbla faror - dels krigets fasor i sig, men också med risken för att bli utsatta för våld, sexuellt våld och människohandel. Läs mera »
14.02.2023 kl. 15:18

Anita Westerholm omvald till Svenska Kvinnoförbundets ordförande

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte har idag omvalt Anita Westerholm, 27, från Ekenäs, Raseborg, till förbundsordförande. Westerholm brinner för den politik Svenska Kvinnoförbundet för och ser fram emot att fortsätta arbeta för ett jämställt samhälle. Läs mera »
12.02.2023 kl. 15:38
Ramieza Mahdi

Ramieza Mahdi vill fortsätta som vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet

Ramieza Mahdi ställer sig till förfogande för omval till vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet. Mahdi har suttit som förbundets vice ordförande sedan 2020. Årsmötet hålls i Karleby 11-12 februari. Läs mera »
27.01.2023 kl. 12:15
Sari Somppi vice ordförande

Sari Somppi vill fortsätta som Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande

Sari Somppi meddelar att hon ställer upp för omval till vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet. Somppi har fungerat som förbundets vice ordförande sedan september 2020. Svenska Kvinnoförbundet väljer en ny förbundsstyrelse på årsmötet i Karleby 11-12 februari.Läs mera »
26.01.2023 kl. 14:58
Pia Sundell

Pia Sundell vill fortsätta som Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande

Pia Sundell ställer sig till förfogande för omval till vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet. Sundell har fungerat som förbundets vice ordförande sedan september 2020.  Svenska Kvinnoförbundet väljer en ny förbundsstyrelse på årsmötet i Karleby 11-12 februari.Läs mera »
17.01.2023 kl. 15:16

Anita Westerholm vill fortsätta leda Svenska Kvinnoförbundet

Anita Westerholm ställer upp för omval till ordförande för Svenska Kvinnoförbundet. Westerholm valdes till ordförande i september 2020 och har lett förbundet sedan dess. Svenska Kvinnoförbundet sammanträder till årsmöte den 10-12 februari i Karleby och väljer då en ny förbundsstyrelse.Läs mera »
13.01.2023 kl. 15:22