Svenska Kvinnoförbundet säger ja till jämlik äktenskapslag!

28.11.2014 kl. 10:12
Pressmeddelande 28.11.2014

Idag 28.11 tar riksdagen ställning i frågan om en könsneutral äktenskapslag. Medborgarinitiativet Ja2013 (Tahdon2013) samlade in hela 166 851 namn och flera riksdagsledamöter är klart för lagändringen. Svenska Kvinnoförbundet anser att är dags för en förändring i lagstiftningen i denna fråga, och tar tydligt ställning för en könsneutral äktenskapslag.

En könsneutral äktenskapslag handlar om rätten att fritt få välja vem man älskar och hur man väljer att fira denna kärlek. Svenska Kvinnoförbundet anser att denna rättighet ska gälla för alla människor, säger Carola Sundqvist, Svenska Kvinnoförbundets förbundsordförande.

I ett jämställt samhälle blir ingen diskriminerad bara för att personen inte passar in i den rådande heteronormen. Vi tror och hoppas att alla finländare är med och strävar efter ett samhälle där alla har samma rättigheter och skyldigheter oavsett bakgrund, kön, utseende eller sexualitet, och där innefattas även valet att ingå äktenskap.

Det är dags för våra riksdagsledamöter att ta Finland in på 2010-talet. Att alla människor är lika inför lagen oberoende av sin sexuella läggning ska vara en grundläggande mänsklig rättighet.

För mera information:
Carola Sundqvist, förbundsordförande
044-281 4854

Petra Qvist-Hämäläinen