Kvinnoförbundets vice ordförande Tanja Ljungqvist riksdagsvalskandidat i Nyland

27.11.2014 kl. 19:38
Pressmeddelande 27.11.2014

Ett jämställt och mångkulturell Finland där människovärdet ges högsta prioritet är det Finland jag vill jobba för. Därför ställer jag mig till förfogande som kandidat i riksdagsvalet, meddelar Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Tanja Ljungqvist.

- Jämlikhet och jämställdhet är värderingar som bör förankras i varje politisk beslut på  alla nivåer i samhället. Samtidigt som vi kan se en utveckling i att jämställdhet och  diskriminering får allt mer synlighet, avsätts inte tillräckliga resurser för att åstadkomma en verklig förändring till exempel gällande lönejämställdhet och våld mot kvinnor. För detta behövs politiskt engagemang och ett strukturellt förändringsarbete, säger Ljungqvist.

Konkret vill Ljungqvist lyfta fram vikten av en flexibel arbetsmarknad på lika villkor  och det preventiva arbetet för att förhindra våld mot kvinnor och människohandel. Ett  tillräckligt antal skyddshemsplatser måste garanteras och stödtjänster för våldsoffer  måste finnas tillgängliga på flera språk.

Tanja Ljungqvist är vice ordförande i Svenska Kvinnoförbundet och medlem i SFP:s   partifullmäktige. Till utbildningen är hon kulturproducent. Ljungqvist är född och  uppvuxen i Sibirien och integrering av invandrare står henne nära hjärtat. Hon vill se  ökade satsningar på utbildning och arbetsmöjligheter för invandrare. Integrering på  svenska ska också vara en självklar möjlighet i Finland, betonar Ljungqvist.

- Det är viktigt att integrationslagen förverkligas i praktiken samt att speciellt  invandrarkvinnor får stöd i integrationsprocessen. Jag vill jobba för en bättre  integrering av invandrarkvinnor och förbättra deras möjligheter till ekonomiskt oberoende och sysselsättning, säger Ljungqvist.

För mera information:
Tanja Ljungqvist
050-548 56 33

Petra Qvist-Hämäläinen