Svenska Kvinnoförbundet: Finland ett steg närmare ett nordiskt sexköpsförbud

18.11.2014 kl. 09:23
Pressmeddelande 18.11.2014

Idag behandlar riksdagen regeringens proposition att precisera strafflagens bestämmelse om utnyttjande av en person som är föremål för sexhandel. Enligt regeringens förslag ska det i fortsättningen vara straffbart att köpa sexuella tjänster av offer för koppleri eller människohandel också när gärningen begås av oaktsamhet. Det här innebär att sexköparen ska kunna dömas också då hen skulle ha haft skäl att misstänka koppleri eller människohandel.

- Vi vet att den nuvarande lagstiftningen är svår att tillämpa, då det är svårt att bevisa att gärningen är uppsåtlig. Personer som utsätts för koppleri eller är offer för människohandel får inte det skydd de behöver. En undersökning från STOP Traffick! projektet visar att sexköparna i Finland sällan ändrar sitt beslut även då säljaren verkar vara tvingad till prostitution. Därför är regeringens förslag ett steg i rätt riktning, säger Svenska Kvinnoförbundets ordförande Carola Sundqvist.

Den nationella lagstiftningen gällande prostitution har en stor påverkan på människohandeln. Tvärtemot vad man skulle kunna förvänta sig så ökar legaliserad prostitution särskilt den olagliga prostitutionen och våldsamma övergrepp mot prostituerade. Exempel från Tyskland visar att tio år av lagliga bordeller och koppleri har försämrat situationen ytterligare för prostituerade. När prostitutionen legaliseras sker en så stor expansion av marknaden att det i slutändan leder till större trafficking av flickor och kvinnor från den internationella människohandeln.

- Vi får hoppas att en skärpt lagstiftning i Finland kommer att minska efterfrågan på sexuella tjänster och samtidigt ändra på attityderna kring sexköp. Men för att vi på allvar ska kunna minska på Finlands dragningskraft som destinationsland för människohandel så bör vi följa Sveriges, Norges och Islands exempel och kriminalisera all form av sexköp, säger Kvinnoförbundets vice ordförande Anna Jungner-Nordgren.

Debatten om sexköp handlar sällan om de som är mest utsatta, utan tenderar att fokusera på köparnas påstådda rätt till sex och rätt att köpa sexuella tjänster.

- Att köpa sex är inte en mänsklig rättighet. Det är viktigt att lyfta fram det faktum att sexköp ofta utnyttjar olika former av utsatthet och ojämlikhet. Majoriteten av prostituerade inom EU kommer från fattigare länder. Bland de prostituerade som kommer från ett EU-land finns det en överrepresentation av etniska minoriteter, säger vice ordförande Tanja Ljungqvist.                                                                        


För mera information:

Carola Sundqvist,?Förbundsordförande?044 281 4854

Anna Jungner-Nordgren, vice ordförande 040 508 1444 

Tanja Ljungqvist, vice ordförande, 050 548 56 33 

Petra Qvist-Hämäläinen