Carola Sundqvist: Kunskap om löner är viktigt

23.10.2014 kl. 13:18
Pressmeddelande 23.10.2014

Svenska Kvinnoförbundet anser att Samlingspartiets Susanna Koski borde ta till sig fakta om kvinnors löner innan hon tvärsäkert säger att orsaken till att kvinnans euro är mindre än mannens är att kvinnorna arbetar mindre. Det är inte så enkelt som hon påstår.

Vår könssegregerade arbetsmarknad påverkar skillnaderna. Bara en knapp femtedel av oss jobbar på arbetsplatser där det finns en jämn fördelning av män och kvinnor och fakta är att kvinnodominerade branscher har sämre löner än mansdominerade. Därför anser vi inom Kvinnoförbundet att man ska betala samma lön för likvärdigt arbete. Men skillnader hittas inte bara mellan branscher utan också inom dem.
De branschvisa skillnaderna visar också att vi värdesätter utbildningar på olika sätt. Vi anser det inte berättigat att en person som har vårdutbildning får sämre lön än en person som har en teknisk utbildning.

Löneutvecklingen påverkas förstås också av tiden i arbetslivet och i dag förkortas kvinnornas totala arbetstid av att kvinnorna tar ut merparten av föräldra- och vårdledigheterna. Skulle föräldra- och vårdledigheterna delas jämt mellan mammorna och papporna så skulle inte skillnaderna i lönerna vara lika stora. Därför anser Kvinnoförbundet att man genom att införa en föräldraledighet enligt modellen 6+6+6 som skulle uppmuntra papporna att ta ut åtminstone en 6 månaders föräldraledighet, skulle jämna ut löneskillnaderna. I stället för att skuldbelägga kvinnorna genom att säga att de arbetar mindre är det bättre att se till fakta och hitta nya lösningar.

Carola Sundqvist
Ordförande, Svenska Kvinnoförbundet
358 (0)44-281 48 54
carola.sundqvist(a)kvinnoforbundet.fi

Petra Qvist-Hämäläinen