Anna Jungner-Nordgren: Aborträtten får inte hotas

25.09.2014 kl. 14:54
Pressmeddelande 25.9.2014

Spaniens konservativa regering drar tillbaka ett uppmärksammat lagförslag som i princip skulle ha inneburit ett totalförbud mot abort i landet. Lagutkastet som godkändes i december i fjol skulle ha tillåtit abort endast om kvinnans liv var i fara eller om hon utsatts för våldtäkt och gjort en brottsanmälan till polisen. Lagförslaget som allvarligt skulle ha kränkt flickors och kvinnors rättigheter fick hård kritik såväl nationellt som internationellt.  

- Beskedet att Spanien nu drar tillbaka förslaget är en seger för aborträtten och kvinnors rätt till sina kroppar. De planerade inskränkningarna i aborträtten hade fått konsekvenser inte bara för kvinnorna i Spanien utan hade också dessvärre fungerat som ett stöd för abortmotståndare i andra europeiska länder. Istället lyckades vi mobilisera kvinnorörelsen i Europa som stöd för Spaniens kvinnor och för kvinnors grundläggande rättigheter, säger Anna Jungner-Nordgren, vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet.

Hårda abortlagar är uttryck för ett förmynderi över kvinnor och leder till att flickors och kvinnors hälsa och liv riskeras. Det är tydligt att bristen på tillgång till lagliga och säkra aborter inte minskar antalet aborter, istället utförs de illegalt under osäkra förhållanden. Världshälsoorganisationen WHO uppskattar att över 47 000 kvinnor dör årligen om en följd av osäkra aborter.

- EU-medlemsländer som Malta, Polen och Irland sätter fortfarande käppar i hjulet i arbetet för att fastslå rätten till abort som en mänsklig rättighet. EU:s regeringar måste se till att alla kvinnor i Europa har rätt till säkra och lagliga aborter och att deras val alltid respekteras, säger Jungner-Nordgren.

Rätten till lagliga och säkra aborter har debatterats och protesterna mot planerade inskränkningar har spridit sig även till andra länder. Norge var i våras på väg att inskränka aborträtten, nu har lagförslaget dragits tillbaka även där. På Irland som är ett av de tre strängaste länderna i Europa när det gäller abort ser vi nu stora folkliga protester som kräver rätten till abort.

- Kampen för kvinnors rätt till lagliga och säkra aborter är oerhört viktig också internationellt. Enskilda länders abortlagstiftning märks även i biståndspolitiken och det kommer att märkas när FN ska skriva om sina millenniemål nästa år. Abort är ännu inte explicit fastslaget som en mänsklig rättighet i internationella deklarationer. Den grundläggande rätten för kvinnor att välja om och när de vill ha barn får inte hotas i ett modernt och fritt samhälle, säger Jungner-Nordgren.

För mera information: 
Anna Jungner-Nordgren, vice ordförande, Svenska Kvinnoförbundet

040 508 14 44
 

Petra Qvist-Hämäläinen