Feminismen har tagit plats i politiken

23.09.2014 kl. 13:28
Debattartikel i HBL 21.9.2014

Förra veckan röstade Sverige i riksdagsvalet, ett drygt halvår innan motsvarande val äger rum i Finland. Vi här i Finland har kunnat följa med hur feminismen med stormsteg äntrat politiken i Sverige. Vår systerorganisation Liberala Kvinnor och Folkpartiet har redan länge arbetat för jämställdhet i Sverige, och nu finns det dessutom ett parti som uttryckligen är feministiskt (Feministiskt Initiativ). Flera andra partier har också feminism med i sitt partiprogram och allt fler politiker kallar sig öppet för feminister. Detta gläder oss på Svenska Kvinnoförbundet och nu hoppas vi att detta även ska synas inom den finländska politiken.

I Finland har vi ännu en bit kvar att gå innan feminismen accepteras på samma sätt som i Sverige. Men medan samhällets syn på feminism håller på att förändras från något tabubelagt till ett allmänt accepterat ord för jämställdhetsförespråkare oavsett kön finns det också de som distanserar sig från den feministiska ideologin och anser att den inte (längre) behövs. Att använda sig av ordet ”feminism” är att lyfta fram allas lika möjligeter och skyldigheter, samt att ifrågasätta de strukturer som hindrar oss från att uppnå jämställdhet.

Allt fler människor inser att även om kvinnor idag har samma rättigheter som män enligt lag så förverkligas de inte alltid i praktiken. Fortfarande är kvinnans lön betydligt mindre än mannens för likvärdigt arbete, fortfarande blir kvinnor i Finland varje dag utsatta för könsrelaterat våld och fortfarande är det män som har största andelen ledande poster världen över, såväl inom politiken som i näringslivet.

Vår liberalfeministiska organisation har funnits i över hundra år och har under hela den tiden jobbat med jämställdhetsfrågor. Var tid har haft sin betydande fråga, men till exempel lika lön är en fråga som fortfarande är aktuell. Feminismen har funnits länge, men behövs fortfarande. Det behövs också en stor vilja att förändra bland samhällets beslutsfattare för att skapa verklig förändring. Vi hoppas att flera partier i Finland tar ställning i feminismfrågan och med öppenhet och intresse diskuterar hur vi bör gå till väga för att tillsammans skapa ett jämställt samhälle.

Carola Sundqvist

Svenska Kvinnoförbundet, ordförande

Petra Qvist-Hämäläinen