Svenska Kvinnoförbundet kritisk till regeringens förslag gällande Istanbulkonventionen

19.09.2014 kl. 15:31
Pressmeddelande 19.9.2014

Ratificeringen av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, den så kallade Istanbulkonventionen, framskrider i Finland. Svenska Kvinnoförbundet är inte övertygad om att propositionen som presenterades igår innehåller tillräckligt med finansiering och konkreta åtgärdsförslag.    

Finland har fått flera anmärkningar av internationella organ för tillsyn av mänskliga rättigheter om den stora förekomsten av våld i hemmet och våld mot kvinnor. Det är viktigt att förebyggande av våld mot kvinnor och våld i nära relationer samt skyddshemstjänsterna ordnas väl och effektivt.

- Jag är orolig över att regeringens förslag till att ratificera Istanbulkonventionen inte når upp till konventionens alla avtalsförpliktelser. Inga betydande förbättringar görs gällande brottsoffertjänsterna eller i finansieringen för ett utökat antal skyddshemsplatser. Det här är ett historiskt avtal och Finland har nu ett utmärkt tillfälle att på allvar ta itu med våldet i hemmen och att utveckla tjänsterna för våldsoffer, säger Svenska Kvinnoförbundets ordförande Carola Sundqvist.

Svenska Kvinnoförbundet anser att det är oerhört viktigt att Finland avsätter tillräckligt med ekonomiska och mänskliga resurser för att förebygga olika former av våld mot kvinnor för att genomföra Istanbulkonventionen.

- Jag ser det som en bra utveckling att finansieringen av skyddshemmen överförs från kommunerna till staten från och med 1.1.2015. Antalet skyddshemsplatser ska utökas till att motsvara internationella rekommendationer. Men jag ser en stor risk i att antalet skyddshemsplatser till och med kan komma att minska nästa år om staten inte avsätter tillräckliga resurser för arbetet, säger Sundqvist.

Istanbulkonventionen förpliktar Finland bland annat att öppna en 24-timmars telefonhjälplinje, grunda servicepunkter med låg tröskel samt utöka antalet skyddshemsplatser och tjänster som riktar sig till offer för sexuellt våld. För tillfället uppfyller Finland dessa förpliktelser endast till en bråkdel av de internationella rekommendationerna.

Istanbulkonventionen är det första juridiskt bindande internationella avtalet i Europa som syftar till att förebygga och avskaffa våld mot kvinnor, att skydda dem som utsätts för våld samt att ställa förövarna av våldshandlingar till svars. Konventionen trädde internationellt i kraft den 1 augusti 2014 och den har ratificerats av 14 länder.

 

För mera information:
Carola Sundqvist, ordförande
+358 (0)44-281 48 54
carola.sundqvist@kvinnoforbundet.fi

Petra Qvist-Hämäläinen