Kvinnoförbundets vice ordförande Anna Jungner-Nordgren riksdagsvalskandidat i Helsingfors

15.09.2014 kl. 18:54
Pressmeddelande 15.9.2014

- Jag vill jobba för att jämställdhetsfrågorna finns högt på den politiska agendan -  därför ställer jag upp i riksdagsvalet, säger Anna Jungner-Nordgren.

Hon anser att arbetet med att bekämpa våld mot kvinnor och utvecklingen av    föräldraledighetssystemet är jämställdhetsfrågor som inte får hamna i skymundan.

- Vi måste aktivt arbeta i politiken för att få fler aktörer att ta ansvar för dessa, i  vissa fall livsviktiga, frågor. För mig är det självklart att samhället blir bättre och mer rättvist när vi skapar förutsättningar för alla att leva ett jämställt liv. Svenska folkpartiet ska vara det självklara valet för varje liberal och feminist, säger Jungner-Nordgren.

Svenska folkpartiet i Helsingfors har nominerat Anna Jungner-Nordgren som kandidat i Helsingfors valkrets inför riksdagsvalet 2015. Jungner-Nordgren (f. 1974) arbetar för närvarande som informatör på Folktinget. Hon har en gedigen erfarenhet av att arbeta för ett tvåspråkigt och jämställt samhälle. Jungner Nordgren poängterar vikten av att det finns två livskraftiga nationalspråk.

- Att Finland är ett tvåspråkigt land ger både samhället och individen nytta bland annat på det ekonomiska och kulturella planet, säger Jungner-Nordgren.

Jungner-Nordgren är vice ordförande i Svenska Kvinnoförbundet, vice ordförande i ALDE Party Gender Equality Network och medlem i SFP:s partifullmäktige. Dessutom är hon nämndeman i Helsingfors tingsrätt och medlem av Svenska kulturfondens delegation. Hon är också en ivrig motionär som vill främja fysisk aktivitet.

- Alltför lite fysisk aktivitet kostar det finländska samhället enorma summor årligen i  form av förlorade arbetsinsatser och utgifter för folksjukdomar. När vi mår bättre orkar vi också längre och är effektivare i arbetslivet, säger Jungner-Nordgren.

För mera information:
Anna Jungner-Nordgren
040 508 14 44

Petra Qvist-Hämäläinen