Carola Sundqvist: Stäng inte fler förlossningssjukhus!

08.09.2014 kl. 16:00
Pressmeddelande 8.9.2014

I Finland finns det för tillfället 27 förlossningssjukhus kvar. Nu föreslår Social- och hälsovårdsministeriet att ytterligare centralisera förlossningssjukhusen så att alla enheter med färre än tusen förlossningar per år skulle läggas ner. Ministeriet räknar med att spara över 20 miljoner euro genom att i juni 2015 gå inför en ny lag som skulle tvinga ytterligare fem förlossningsenheter att stänga, däribland Borgå. Förslaget har också motiverats med att förlossningar i större enheter är en trygghetsfaktor. Svenska Kvinnoförbundets ordförande Carola Sundqvist är kritisk till både trygghets- och sparargumentet.

- Finland hör till de ledande länderna i världen med tanke på barnets och kvinnans hälsa vid förlossningar. Jag motsätter mig att vi riskerar att få allt fler förlossningar på vägarna med förklaringen att staten gör en inbesparing. Kvinnors och barns hälsa och möjligheter att föda tryggt i den egna regionen får inte sparas bort, säger Sundqvist.

Enligt preliminära uppgifter från Institutet för hälsa och välfärd ökade antalet oplanerade förlossningar hemma eller på vägen till förlossningssjukhuset med 20 procent ifjol jämfört med året innan.

- Allt fler transportförlossningar kan innebära en förhöjd risk för dödsfall. Jag vågar inte ens föreställa mig hur statistiken ser ut om ytterligare fem förlossningsenheter tvingas stänga. De långa avstånden riskerar att sätta kvinnor i Finland i en ojämlik och orättvis situation beroende på boningsort, säger Sundqvist.

Sundqvist anser att födande kvinnor och spädbarn inte ska behöva sätta sina liv och hälsa på spel för att bidra till spartalkot i Finland.

För mera information:
Carola Sundqvist, ordförande

+358 (0)44-281 48 54
carola.sundqvist@kvinnoforbundet.fi

Petra Qvist-Hämäläinen