Carola Sundqvist: En förlängning av arbetsdagen är inte lösningen

19.08.2014 kl. 11:03
Pressmeddelande 19.8.2014

- Samlingspartiet vill att finländarnas arbetstimmar per vecka ska bli fler eftersom finländarna gör kortare arbetsveckor än EU-länderna i medeltal. Men att förlänga arbetstiden för de som redan arbetar heltid är inte en genomtänkt lösning. Det kan vara bra att känna till vad som finns med i statistiken vid jämförelser mellan olika länder samt att reflektera över hur en förlängning till exempel skulle inverka på möjligheterna att kombinera arbete och familj, säger Svenska Kvinnoförbundets ordförande Carola Sundqvist.

Intressant i sammanhanget är att se hur kvinnor och män är representerade i statistiken vid jämförelser länder emellan. De länder som ofta presenteras ha de längsta arbetstiderna är länder där kvinnorna inte jobbar lika mycket som i Finland, t.ex. Tyskland och Turkiet. Det betyder att det är männen som i högre grad syns i statistiken över längden på heltidsarbete medan fler kvinnor arbetar deltid eller tar hand om barn hemma.

- I Finland är både män och kvinnor i arbetslivet i nästan lika stor utsträckning. När beslut görs för att utveckla arbetslivet och förlänga arbetskarriärerna, bör alla beslut grundligt könskonsekvensbedömas. Det är viktigt att arbetslivet utvecklas i en riktning som gynnar både kvinnors och mäns lika deltagande i arbetslivet, poängterar Sundqvist.

I Finland har vi en arbetsmarknad som i hög grad erbjuder endast visstidsanställningar och deltidsarbete för unga kvinnor som gärna skulle arbeta heltid. Här finns en av de stora utmaningarna och möjligheterna för arbetsmarknaden. Samtidigt ska vi värna om subventionerad dagvård och uppmuntra till ett jämställt föräldraskap som i högre grad skulle möjliggöra att båda föräldrarna kan arbeta heltid.   

För mera information:

Carola Sundqvist, ordförande +358 (0)44-281 48 54

carola.sundqvist@kvinnoforbundet.fi

 

 

 

Petra Qvist-Hämäläinen