Carola Sundqvist: EU får inte glömma jämställdhetsfrågorna

28.05.2014 kl. 12:30
Pressmeddelande 28.5.2014

Svenska Kvinnoförbundets förbundsordförande Carola Sundqvist gratulerar SFP och Nils Torvalds till EU-mandatet. Samtidigt gläds hon över att tre kvinnor följer bland SFP:s topp fyra: Christina Gestrin, Britt Lundberg och Wivan Nygård-Fagerudd.

Könsfördelningen bland alla invalda finländska EU-parlamentariker är jämn: finländarna valde in sju kvinnor och sex män. För andra gången i rad klarade sig kvinnorna bättre i ett EU-val än i finländska val i allmänhet. I riksdags- och kommunalval har majoriteten av de invalda alltid varit män.

- Andelen kvinnor av de invalda parlamentarikerna är ändå endast en viktig jämställdhetsaspekt. Det är viktigt att SFP och det europeiska liberala partiet ALDE nu arbetar för en jämn könsfördelning i parlamentets presidium, utskottens ordförande och när EU-kommissionen väljs, säger Carola Sundqvist. Under den gångna perioden har till exempel endast 9 (33 %) av de 27 kommissionärerna varit kvinnor.

Det är viktigt att även det nya Europaparlamentet är mer progressivt än majoriteten av medlemsländerna när det gäller främjande av jämställdheten i EU. Under den gångna perioden har parlamentet bland annat arbetat för en utveckling av familjeledigheterna och krävt en högre andel kvinnor i de europeiska börsbolagens ledning. Parlamentet har även godkänt en resolution som förespråkar en sexköpslag enligt svensk modell, där sexköp kriminaliseras som en form av våld mot kvinnor och ett hinder för verklig jämställdhet.

- EU har inte råd att glömma jämställdhetsfrågorna. Om vi ska klara av de kommande årens ekonomiska utmaningar och nå en hållbar tillväxt, konkurrenskraft och hög sysselsättning för både kvinnor och män måste kvinnors ställning på arbetsmarknaden och i beslutsfattandet finnas högt på den politiska agendan. Kvinnor och män i Europa måste ges lika möjligheter att delta i arbetslivet, konstaterar Sundqvist.

För mera information:

Carola Sundqvist 044-281 48 54 

carola.sundqvist@kvinnoforbundet.fi

 

Petra Qvist-Hämäläinen