Svenska Kvinnoförbundet: Fler kvinnliga företagare ger ökad tillväxt

19.05.2014 kl. 09:19
Pressmeddelande 19.5.2014

Svenska Kvinnoförbundet vill se fler kvinnliga företagare i EU. Kvinnliga företagare utgör endast 34 procent av antalet egenföretagare i EU. Kvinnor utgör en betydande outnyttjad resurs som i högsta grad behövs för att öka den ekonomiska tillväxten och skapa de nya jobb som behövs i dagens ekonomiska klimat. Svenska Kvinnoförbundet anser att det behövs större insatser för att främja kvinnors företagande.

För EU-valskandidat Wivan Nygård-Fagerudd är det självklart att EU blir bättre med fler kvinnliga företagare.

- Om fler kvinnor motiveras att starta och leda företag, bidrar detta till ökad sysselsättning och hållbar tillväxt i hela EU. Kvinnors företagande måste betraktas som en strategisk tillväxtfråga i EU, sade Nygård-Fagerudd idag i Korsholm på Kvinnoförbundets diskussionstillfälle om kvinnors företagande.

Medan de europeiska kvinnorna är minst lika välutbildade som män, startar endast ett fåtal ett företag. Nygård-Fagerudd anser att det är viktigt att synliggöra de hinder som finns för kvinnors företagande, t.ex. när det gäller tillgång till kapital och lån. En ojämställd fördelning av föräldraledighet och föreställningar om att kvinnor ska stanna hemma och ta hand om hem och barn bidrar även till den låga andelen kvinnliga företagare i EU.

- Entreprenörskapet ligger till grund för skapandet av nya arbetsplatser. Det finns oerhört mycket politiskt arbete ogjort då det gäller främjandet av företagsamheten, säger riksdagsledamot Lars-Erik Gästgivars, som även deltog i diskussionstillfället.

En god tillgång till barnomsorg skapar möjligheter att kombinera familj och yrkesliv. Svenska Kvinnoförbundets ordförande Carola Sundqvist är bekymrad över bristen på barnomsorg i EU-länderna. Endast åtta medlemsstater har uppfyllt de båda mål som Europarådet antog år 2002 för utbyggnad av och tillgång till barnomsorg. Enligt de s.k. Barcelonamålen ska det finnas någon form av heldagsomsorg för minst 90 procent av alla barn mellan tre år och den obligatoriska skolåldern och för 33 procent av barnen under tre år. Höga dagvårdsavgifter utgör även ett allvarligt hinder för många familjer.

- För att EU ska nå sitt mål om en sysselsättningsgrad på 75 % för både kvinnor och män i åldern 20–64 senast 2020 måste EU-länderna öka sina ansträngningar för att förbättra tillgången till barnomsorg, säger Sundqvist.

Bristen på tillgänglig barnomsorg har ett högt pris för kvinnor och påverkar tillväxten både i de enskilda medlemsländerna och i hela EU. Barnomsorg bör inte ses som en kostnad utan som en investering för framtiden. Det måste löna sig att arbeta även om man har barn.

- Om vi verkligen menar allvar med att öka den ekonomiska tillväxten i EU-området, måste EU-länderna satsa mera på utbyggnad av och tillgång till barnomsorg. Det här är en av EU:s viktigaste framtidsfrågor, avslutar Sundqvist.

För mera information:
Förbundsordförande Carola Sundqvist
carola.sundqvist@kvinnoforbundet.fi
044-281 48 54 

Petra Qvist-Hämäläinen