Svenska Kvinnoförbundets EU-valskandidater vill skapa ett jämställt EU

06.05.2014 kl. 13:55
Pressmeddelande 6.5.2014

Svenska Kvinnoförbundet vill se fler feminister i EU som står upp för rätten till lika lön, en jämställd arbetsmarknad och ett liv fritt från våld. Våld mot kvinnor, sexköp och människohandel är EU:s stora människorättsfrågor, konstaterar Svenska Kvinnoförbundets förbundsordförande Carola Sundqvist under förbundsstyrelsens EU-valskampanj i Helsingfors idag.

- Diskriminering och våld mot kvinnor är inte acceptabelt någonstans, någonsin. Detta måste vi tala högt om! instämmer EU-valskandidat Päivi Storgård.

Svenska Kvinnoförbundet har tolv kandidater på Svenska folkpartiets lista, varav Silja Borgarsdóttir Sandelin,? Christina Gestrin,? Björn Månsson och ?Päivi Storgård deltar i kampanjen idag.

Svenska Kvinnoförbundet ser sexköp som ett av de största hindren för verklig jämställdhet. För att minska prostitution och människohandel i alla EU-länder krävs attitydförändringar som får efterfrågan att minska. Den enda modell som gör det för tillfället är den som används i Sverige. Den innebär att det är straffbelagt att köpa sexuella tjänster, utan att kriminalisera de som drivs in i prostitution.

- Människohandel och prostitution är exploatering av kvinnor. Vi har här ett stort transnationellt problem och inom EU har vi ett ansvar att lösa det, säger Silja Borgarsdóttir Sandelin.

En annan stor utmaning för EU är kvinnors låga deltagande på arbetsmarknaden. Svenska Kvinnoförbundet anser att Europa slösar bort kvinnors utbildning och kompetens. Bristen på en fungerande barnomsorg måste lösas för att möjliggöra kvinnors deltagande i arbetslivet. Det råder en alarmerande brist på dagvårdsplatser i stora delar av EU. I många länder är höga avgifter dessutom ett stort hinder för många familjer.

- För att ett jämställt EU ska uppnås måste kvinnor och män i Europa ha lika möjligheter att delta i arbetslivet. Det ger ekonomisk trygghet, bättre pensioner för kvinnor samt flera kvinnor på ledande positioner i näringslivet och politiken, säger Christina Gestrin.

Svenska Kvinnoförbundet anser att alla kvinnor måste ges realistiska möjligheter att kunna kombinera arbetsliv och familjeliv. Kvinnor – oberoende av vilket EU-land de lever i – får inte samma löner som män och har oftare osäkra anställningar. Svenska Kvinnoförbundet kräver starkare insatser mot lönegapet i EU.

- Det största jämställdhetsproblemet i samhället är lönerna och därmed pensionerna, och ställningen i arbetslivet i övrigt, konstaterar Björn Månsson.

För mera information:
Förbundsordförande Carola Sundqvist
carola.sundqvist@kvinnoforbundet.fi
044-281 48 54 

Petra Qvist-Hämäläinen