Svenska Kvinnoförbundet: EU vinner på en jämställd arbetsmarknad

24.04.2014 kl. 13:49
Pressmeddelande 24.4.2014

I en tid då jämställdheten och kvinnors rättigheter möter motstånd på olika håll i Europa behövs starka feminister i EU-parlamentet. Svenska Kvinnoförbundet vill se fler feminister i EU som står upp för rätten till lika lön, lika villkor på? arbetsmarknaden och för jämställd politisk representation.

Svenska Kvinnoförbundet har tolv kandidater på Svenska folkpartiets lista, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Alina Böling, Christina Gestrin, Åsa Gustafsson, Mia Heijnsbroek-Wirén, Sven Jerkku, Britt Lundberg, Niklas Mannfolk, Björn Månsson, Wivan Nygård-Fagerudd, Mats Nylund och Päivi Storgård.

- Jag är väldigt glad att så många av Kvinnoförbundets medlemmar finns med på SFP:s kandidatlista, säger Svenska Kvinnoförbundets ordförande Carola Sundqvist. Det här visar att Svenska folkpartiet är ett parti som tar jämställdhetsfrågorna på allvar. 

Europa slösar i dag bort kvinnors utbildning och kompetens. Kvinnors låga deltagande på arbetsmarknaden och de sjunkande födelsetalen är två av EU:s stora utmaningar. För att EU ska klara av den ekonomiska krisen och kunna konkurrera på världsmarknaden är det nödvändigt med fler kvinnor på arbetsmarknaden. 

Trots att kvinnor i EU i genomsnitt är mer välutbildade än män, så förvärvsarbetar endast 60 procent av kvinnorna i arbetsför ålder. Kvinnor är i högre grad än män visstidsanställda, och fyra gånger så många kvinnor som män jobbar deltid. 

- EU:s samlade BNP har potential att öka med över 25 procent om kvinnor och män arbetar i lika stor utsträckning. Bristen på jämställdhet på arbetsmarknaden har ett högt ekonomiskt pris, konstaterar Sundqvist.

Europa behöver fler dagvårdsplatser. För tillfället råder det en alarmerande brist på dagvårdsplatser i EU. Dessutom är höga avgifter ett stort hinder för många familjer. 

- Alla kvinnor och män måste ges realistiska möjligheter att kunna kombinera arbetsliv och familjeliv, påpekar Sundqvist. Kvinnor bär ofta huvudansvaret för barn, sjuka och äldre släktingar. För att kvinnor och män ska kunna arbeta i lika stor utsträckning behövs det ökad tillgång till en välfungerande barn- och äldreomsorg. 

Det är oacceptabelt att många kvinnor i Europa fortfarande år 2014 tvingas välja mellan att göra karriär och bilda familj. EU-länderna måste nu satsa på åtgärder för att öka på kvinnors deltagande i arbetslivet och samtidigt göra det möjligt att kunna bilda familj. Därför är det oerhört viktigt att det finns många kandidater som lyfter fram hur viktig jämställdhetsaspekten är för allt beslutsfattande i EU.

För mera information:
Förbundsordförande Carola Sundqvist
carola.sundqvist(a)kvinnoforbundet.fi
044-281 48 54

Petra Qvist-Hämäläinen