Carola Sundqvist: Ruohonen-Lerners uttalande diskriminerar unga kvinnor

19.02.2014 kl. 13:59
Pressmeddelande 19.2.2014

Svenska Kvinnoförbundets ordförande Carola Sundqvist säger att hon inte förstår sannfinländaren Pirkko Ruohonen-Lerners uttalande i dagens Helsingin Sanomat om att det lönar sig att hellre anställa unga män än unga kvinnor. Ruohonen-Lerners kommentar har att göra med kvinnliga anställdas moderskapsledigheter.

Carola Sundqvist ser unga kvinnor som en resurs på arbetsmarknaden och inte som en belastning. Det är inte de unga kvinnornas fel att det inte är jämställt i föräldraskapet. Nyckeln till en jämställd arbetsmarknad ligger i jämnare fördelade föräldraledigheter mellan kvinnor och män.

- Det är tragiskt att läsa sådana här uttalanden år 2014. Jag trodde att vi hade kommit längre i jämställdhetsdebatten än så här, säger Sundqvist. Jag hade inte förväntat mig att en representant i Finlands riksdag uppmanar till att diskriminera unga kvinnor på arbetsmarknaden.

Istället för att skuldbelägga unga kvinnor, kunde Ruohonen-Lerner fokusera på att arbeta för en ökad jämställdhet i föräldraskapet och i arbetslivet. Ruohonen-Lerner säger att hon borde ha insett redan år 2007 att hellre anställa unga män än unga kvinnor.

- Under dessa sju år kunde Ruohonen-Lerner ha bekantat sig med Finlands jämställdhetslagstiftning, så skulle vi inte behöva läsa sådana här uttalanden, konstaterar Svenska Kvinnoförbundets ordförande Carola Sundqvist.

För mer information:
Carola Sundqvist
Ordförande, Svenska Kvinnoförbundet
tfn: 044-281 48 54 

Petra Qvist-Hämäläinen