Skärpt sexualbrottslagstiftning viktig för jämställdheten

21.01.2014 kl. 12:52
Uttalande från Svenska Kvinnoförbundets förbundsstyrelse
21.1.2014

Svenska Kvinnoförbundets förbundsstyrelse ser det som en viktig markering att riksdagen nu kommer att ta ställning till att skärpa sexualbrottslagstiftningen.

Lagändringen skulle bland annat innebära att en våldtäkt som riktar sig mot ett barn, dvs. en person som är under 18 år, alltid ska betraktas som en grov våldtäkt. Enligt lagförslaget lyder alla sexualbrott som riktar sig mot en vuxen person, förutom sexuellt ofredande, under allmänt åtal.

- Det här är en seger för jämställdhetsarbetet. Det är på tiden att Finland förbättrar ställningen för offer för sexualbrott och nu följer övriga nordiska länder så att en större del av sexualbrotten lyder under allmänt åtal, säger Kvinnoförbundets ordförande Carola Sundqvist.

Enligt propositionen som regeringen har inlämnat till riksdagen ska även tvingande till samlag få brottsrubriceringen våldtäkt. Kvinnoförbundets förbundsstyrelsen anser att denna förbättring är viktig i arbetet för ett mer jämställt samhälle. Lagstiftningen bör signalera att en våldtäkt alltid är våld och  straffbart.

- Samhället måste bekämpa sexualiserat våld och tydligt visa det lagstiftningsvägen. Förutom lagändringar behövs dessutom större satsningar på preventivt arbete för att åstadkomma attitydförändringar kring alla individers rätt till sexuellt självbestämmande, säger Sundqvist.

Mera information:
Förbundsordförande Carola Sundqvist 044-281 4854

Petra Qvist-Hämäläinen