Allmän värnplikt för män - Jämställdhetspolitikens blinda fläck

14.11.2013 kl. 15:00
Uttalande 14.11.2013

- Allmän värnplikt för män är jämställdhetspolitikens blinda fläck. I internationella sammanhang är Finland känt för jämställdhet och för sina fredsbevarande insatser, speciellt med fokus på kvinnors roll i fredsprocesser. Samtidigt har vi en värnpliktslag som omfattar endast hälften av befolkningen, konstaterade Svenska Kvinnoförbundets ordförande Carola Sundqvist igår i samband med ett seminarium om allmän värnplikt ur ett genusperspektiv.

Det är dags att börja fundera på hur det finländska försvaret, militärtjänstgöringen och värnpliktssystemet kunde utvecklas i en mer jämställd riktning. Årligen genomför endast omkring 400 kvinnor frivilligt militärtjänstgöring. Finland har i internationella avtal förbundit sig vid att öka kvinnornas antal i fredsbevarande insatser.

Rekryteringen av kvinnor till försvarsmakten står inför flera utmaningar. Bland dessa diskuterades tillgängligheten till information och attitydproblem. Attityderna förändras inte om det inte kommer in fler kvinnor och personer med olika bakgrund i försvaret. Informationen som riktar sig till unga kvinnor som är intresserade av militärtjänstgöring måste bli mer lättillgänglig och motiverande.

Allmänna uppbåd för båda könen lyftes fram som ett alternativ som skulle trygga tillräckligt många som utför militärtjänstgöring, samtidigt som utbudet skulle breddas i en jämställd riktning.

- Allmänna uppbåd skulle inkludera hela årskullen och samtidigt garantera att de som är mest motiverade och lämpade såväl fysiskt som psykiskt skulle utföra militärtjänst, sade Sundqvist. 


Svenska Kvinnoförbundet arrangerade seminariet Allmän värnplikt ur ett genusperspektiv onsdagen den 13.11.2013 i Helsingfors.

Petra Qvist-Hämäläinen