Ökat tryck för lagstiftning mot sexköp

04.09.2013 kl. 16:07
Pressmeddelande 4.9.2013

ÖKAT TRYCK FÖR LAGSTIFTNING MOT SEXKÖP

Prostitution är en form av våld, ett hinder för jämställdhet och en kränkning av de mänskliga rättigheterna. Det här anser Svenska Kvinnoförbundets ordförande Carola Sundqvist, som välkomnar utredningen om sexhandeln i Finland som offentliggjordes idag.

- Kriminaliseringen av sexköp är ett effektivt sätt att förebygga våld mot kvinnor. Finland har förbundit sig att vidta nödvändiga åtgärder, inklusive lagstiftning, för att bekämpa alla former av våld mot kvinnor, handel med kvinnor och utnyttjande av prostitution, säger Sundqvist.

Ett totalförbud av sexköp skulle vara effektivare än nuvarande lagstiftning, som endast förbjuder sexköp av offer för människohandel eller koppleri samt av minderåriga. 

Svenska Kvinnoförbundet har länge ansett att prostitution är ett hinder för jämställdhet och att sexköp är en form av utnyttjande av ojämlikheter. Majoriteten av prostituerade inom EU kommer från fattigare länder. Bland de prostituerade som kommer från ett EU-land, finns det en överrepresentation av etniska minoriteter.

- Jag hoppas att utredningen kommer att leda till en ökad medvetenhet och diskussion i Finland om de problem som finns med nuvarande lagstiftning. Kvinnoförbundet anser att det är viktigt att regeringen ännu under den här valperioden ger ett lagförslag om totalförbud, säger Sundqvist.

En viktig del i arbetet att få ett Finland fritt från prostitution är dessutom att satsa på förebyggande verksamhet och utveckla exit-strategier.


Mera information:
Carola Sundqvist, ordförande för Svenska Kvinnoförbundet
tfn: 044-281 48 54

Petra Qvist-Hämäläinen