Anne Salovaara-Kero Fredrika stipendiat 2013

02.09.2013 kl. 10:12
Pressmeddelande 2.9.2013

Kommittén för Fredrika Runebergs stipendiefond inom ramen för Svenska kulturfonden har valt Anne Salovaara-Kero till årets pristagare.

Årets Fredrikastipendiat är en person med ett stort samhällsmoderligt hjärta. Hennes satsning på arbete för marginaliserade grupper och personer med specialbehov och hennes driv att stöda och dela med sig av sina erfarenheter visar på ett gediget engagemang. Hon verkar genom frivilligarbete, föreläsningar, författarskap och sociala medier samt inom politiken.

I förvärvslivet arbetar hon för en drogförebyggande organisation och hennes engagemang sträcker sig utöver det professionella planet också till volontärarbete i frågor som rör missbrukare och deras anhöriga.
Frågor gällande de svagare i samhället ligger henne varmt om hjärtat. Hon har som målsättning att förändra samhällets syn på funktionshindrade och i bloggen Mamma Annorlunda delar hon med sig av livet i en annorlunda verklighet. Bloggen fungerar också som ett stöd för andra familjer med barn med specialbehov. Hennes upplysnings- och attitydförändringsarbete tar sig uttryck också genom föreningsaktivitet.

Samhällsengagemanget har blivit en livsstil för henne och hon visar hur samhällsmoderligheten kan se ut i vår tid, genom sitt brinnande intresse för de svagares ställning i samhället.

Anne Salovaara-Kero är bosatt i Vasa och jobbar som regionkoordinator för organisationen Fri Från Narkotika r.f. Hon är även ledamot i Vasa stadsfullmäktige. Man kan läsa hennes blogg på adressen www.mammaannorlunda.blogspot.com.


Mer info: 
Carola Sundqvist, ordförande för Svenska Kvinnoförbundet, ordförande för priskommittén 2013
tfn: 044-281 48 54

Svenska Kvinnoförbundet