EIGE – ett litet EU-institut med stora frågor

02.07.2013 kl. 14:49
Artikel i Medborgarbladet nr 3 2013

Text: Andrea Nyberg, Janina Mackiewicz

Svenska Kvinnoförbundets internationella utskott gjorde ett studiebesök till Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) i Vilnius i början av april. Institutet fungerar som en forsknings- och databank åt EU-kommissionen. EIGE har även ett bibliotek som är öppet för allmänheten och som erbjuder material såsom böcker, tidsskrifter och broschyrer om genusfrågor, samt information om olika instanser och organisationer som jobbar med jämställdhet.

För många känns institutets placering i Vilnius avlägset, och det har spekulerats i att förflytta det till Wien, där Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) finns. För Baltikum, där jämställdhetsfrågor ännu släpar efter i jämförelse med många andra EU-länder, kan ett dylikt institut dock vara en språngbräda för att förverkliga EU:s jämställdhetsmål.

EIGE:s främsta uppgift är att producera undersökningar och rapporter till Europeiska kommissionen, samt göra undersökningar på uppdrag av EU- ordförandeländerna. Varje ordförandeland väljer ett område ur handlingsplanen för jämställdhet, som skrevs under FN:s fjärde världskonferens om kvinnor i Peking år 1995, och jobbar sedan med den frågan under sitt ettåriga ordförandeskap i EU. I år är Irland ordförandeland, och kvinnor i media har valts som intresseområde. Barbara Limanowska, Senior Gender Mainstreaming Officer på EIGE, säger att hon är nöjd över att EIGE:s rekommendationer ofta tas emot väl av ordförandeländerna.
- EIGE:s roll är att erbjuda statistik och komma med rekommendationer. Ordförandeländerna tar nästan alltid dessa i beaktande, vilket gör vårt arbete meningsfullt.

Jämställdhetsinstitutet arbetar för tillfället med att samla ihop en databas av all jämställdhetsdokumentering som finns i EU-länderna. I pilotprojektet samlar man nu in material från fem länder. Tanken är att alla EU-länder ska finnas i databasen år 2015. EIGE har ungefär 60 medarbetare och en budget på 50 miljoner euro. Det är en liten budget i jämförelse med EU:s övriga institut. EIGE är den minsta av EU:s över 30 decentraliserade byråer, och det händer därför att EIGE är tvunget att tacka nej till intressanta uppdrag som kommer till exempel från Europaparlamentet på grund av resursbrist.

Kvinnoförbundets internationella utskott knöt värdefulla kontakter i Vilnius och fick viktig information om hur kommissionen och EIGE arbetar med jämställdhetsfrågor i EU.  Största delen av besökarna till EIGE består de facto av nordiska delegationer. Det här bevisar att intresset för jämställdhetsfrågor är stort i de nordiska länderna. Kunskap och insikt i jämställhetsfrågor behövs i alla EU-länder för att vi tillsammans ska kunna bygga ett mer jämställt EU.

 

Petra Qvist-Hämäläinen