Svenska Kvinnoförbundet jobbar vidare för jämlik äktenskapslag

27.02.2013 kl. 15:03
Pressmeddelande från Svenska Kvinnoförbundet 27.2.2013

Svenska Kvinnoförbundets ordförande Carola Sundqvist är missnöjd med lagutskottets nej till könsneutrala äktenskap. Beslutet fattades med rösterna 9–8. Det här betyder att riksdagen inte kommer att ta laginitiativet till behandling.

- Vi är det enda landet i Norden där personer av samma kön inte får ingå äktenskap. Svenska Kvinnoförbundet accepterar inte att vi i Finland fortsättningsvis diskriminerar personer på grund av sin sexuella läggning. Det är dags att Finland erkänner alla människors lika värde och inför en jämlik äktenskapslag, säger Sundqvist.

Kampen för att få till stånd en könsneutral äktenskapslag fortsätter nu bland annat i sociala medier. Den 19 mars inleds en namninsamling för ett medborgarinitiativ Tahdon 2013, Ja 2013 för en jämlik äktenskapslag. Föreningen Tasa-arvoinen Suomi ry står bakom kampanjen. Om 50 000 medborgare undertecknar laginitiativet tas det upp till behandling i riksdagen.

- Svenska Kvinnoförbundet är med i kampanjen Tahdon 2013, Ja 2013. Jag hoppas och tror att medborgarna engagerar sig så att riksdagen ska ta upp frågan till behandling. I ett modernt, demokratiskt land borde det vara en självklarhet att alla par kan ingå äktenskap med lika rättigheter oberoende av sexuell läggning, konstaterar Sundqvist.

Kvinnoförbundet föreslår även att par av samma kön ska ha rätt att adoptera samt rätt att ta ett gemensamt efternamn, på samma sätt som par som ingår äktenskap har i dag.

För mera information:
Förbundsordförande Carola Sundqvist
044-281 48 54

Petra Qvist-Hämäläinen