Dags för Finland att ratificera Istanbulkonventionen

23.02.2013 kl. 13:50
Uttalande från Svenska Kvinnoförbundets förbundsstyrelse 23.2.2013

Finland är känt i världen som en föregångare gällande kvinnors rättigheter, och att förbättra kvinnors ställning är en viktig del av vår utrikespolitik. Finland bör före utgången av 2013 ratificera Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (Istanbulkonventionen) och regeringen bör vidta de åtgärder som konventionen förutsätter. Det här anser Svenska Kvinnoförbundets förbundsstyrelse som sammankom idag.

- Det är synnerligen angeläget att Finland tar problemet med våld mot kvinnor på allvar och omgående ratificerar konventionen, säger Svenska Kvinnoförbundets ordförande Carola Sundqvist.

Europarådets ministerkommitté godkände i maj 2011 undertecknandet av en konvention för att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor och våld i hemmet. Huvudbetoningen i Istanbulkonventionen är att bekämpa våld mot kvinnor, skydda offer för våld i hemmet och att få gärningsmännen åtalade. Konventionen har hittills undertecknats av 25 medlemsländer i Europarådet, däribland Finland. För att den ska träda i kraft måste tio medlemsstater ratificera den. Hittills har endast ett fåtal länder ratificerat konventionen.

- Det behövs nya bestämmelser i lagstiftningen för att trygga tjänster för personer som utsatts för våld inom familjen och i nära relationer, såsom skyddshem, konstaterar Sundqvist.

Europarådets rekommendation är att det ska finnas 530 skyddshemsplatser i Finland. För tillfället finns det endast 110 platser, det saknas således över 4/5 av de platser Finland borde erbjuda. För att hjälpa kvinnor och flickor som upplever våld eller hot om våld behövs det både flera skyddshemsplatser och lågtröskelservice.

- Det bör finnas skyddshemsplatser att tillgå oberoende av var i Finland man bor, säger Sundqvist. För tillfället är tjänsterna otillräckliga och ojämlikt fördelade regionalt.

Regeringen har i sitt regeringsprogram uppställt som mål att öka antalet skyddshemsplatser och även främja den regionala jämlikheten. Nu vill Kvinnoförbundets förbundsstyrelse att regeringen tar följande steg mot att förbättra skyddet för kvinnor som har utsatts för eller riskerar att utsättas för våld. Rätten till en skyddshemsplats och lågtröskelservice bör garanteras i lagstiftning och skyddshemmens finansiering bör tryggas.


För mera information:
Förbundsordförande Carola Sundqvist
044-281 48 54

Petra Qvist-Hämäläinen