Våld mot kvinnor

26.11.2012 kl. 14:02
Debattartikel i HBL 25.11.2012

År 2011 dödades 21 finländska kvinnor av sina nuvarande eller före detta män.  Rättspolitiska forskningsinstitutets statistik för år 2012 visar att fram till i dag är det är 15 kvinnor som mist livet av sin nuvarande eller ex-partner och tyvärr hinner ännu fler kvinnomord begås innan året är slut. Våldet mot kvinnor är något som berör oss alla. De är våra döttrar, våra mammor och våra grannar som är kvinnorna i statistiken.

I september 2011 publicerades resultaten av en av Europeiska kommissionen utförd undersökning om familjevåld som drabbar kvinnor. Enligt barometern förefaller våldet mot kvinnor vara vanligare i Finland än i det övriga Europa. Hela 38 % av finländarna känner en kvinna som utsatts för misshandel och 36 % meddelar att det inom deras vän- eller familjekrets finns någon som misshandlat en kvinna. I de övriga europeiska länderna känner i genomsnitt 21 % en misshandlare och 25 % någon som utsatts för misshandel.

Jag tror att våldet har sin början redan i tidig ålder, det utläser jag från siffror som säger att 30 % av flickor i grundskolan uppger att de trakasserats sexuellt på t.ex. webben. Dessutom har 43 % av dessa flickor blivit verbalt misshandlade genom att kallas t.ex. ”hora”. Det är med andra ord nästan hälften av alla flickor i grundskolan. Hela 7 % av dessa unga tjejer har dessutom blivit tvingade till samlag eller annan sexuell handling (källa: Institutet för hälsa och välfärd). 

Vårt samhälle varken fördömer eller förhindrar våldet mot kvinnor i samma utsträckning som andra former av våld. Tjänster för kvinnor som fallit offer för våld uppfyller inte internationella normer. Trots att Finland med europeiska mått mätt är ett förmöget land, finns det endast en femtedel så många skyddshemsplatser som Europarådet rekommenderar. Enligt Europarådets minimirekommendationer borde det i Finland finnas 500 platser på skyddshem, men för närvarande är de bara 123. Och efter att Esbo stad stänger sitt skyddshem vid årsskiftet så sjunker den siffran ytterligare.

Antalet kriscentrum för våldtagna är bara en bråkdel av vad Europarådet rekommenderar. Finland saknar fortfarande en gratis dygnetrunt-telefonjour för våldsoffer. I regeringens jämställdhetsprogram 2012-2015 står det att riksomfattande tjänster med låg tröskel ska utvecklas för offer för våld i nära relationer och i hemmet och för offer för sexuellt våld. Bland åtgärderna finns också att en ökning och utveckling av skyddshemstjänster genomförs.

I dag uppmärksammas FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor på olika håll i landet. Temat är ”Ingripande räddar liv”.  I stället för att bara vänta på regeringens åtgärder att eliminera våldet mot kvinnor, kan vi alla fortsätta fostra våra barn till respekt, vi kan bli bättre på att gripa in i ett tidigt skede om vi ser att en flicka eller kvinna far illa. Och vi ska alla våga fråga vår väninna eller granne hur det står till där hemma, även om vi är rädda för svaret.


Anna Jungner-Nordgren
vice ordförande, Svenska Kvinnoförbundet

Petra Qvist-Hämäläinen