Ingripande räddar liv

26.11.2012 kl. 13:52
Debattartikel i Borgåbladet 24.11.2012

På söndagen firas FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor. Det är en viktig dag som kräver uppmärksamhet. Antalet kvinnor som dör som en följd av våld i när- och parrelationer är över 20 per år, och visar inga tecken på att minska. Våld mot kvinnor är ett allvarligt brott mot de mänskliga rättigheterna som vi inte får blunda för.

Kvinnoorganisationer runt om i landet arrangerar kampanjen Ljus, inte våld på söndagen. Temat för årets kampanj är familjevåld. Den första familjetragedin i år skedde i början av januari och den senaste för en dryg vecka sedan. Familjevåldet angår oss alla. Genom att ingripa i tid kan vi spara människoliv.

Under hösten har inrikesministeriet gjort en utredning om de bakomliggande orsakerna till familjetragedierna. Enligt utredningen kunde man ha räddat människoliv om hoten som hade kommit till myndigheternas kännedom hade tagits på större allvar. Den hjälp som ges måste också följas upp och får inte bli på hälft.

De bakomliggande orsakerna till familjevåld är ofta de samma som orsakerna till våld i när- och parrelationer, så som skilsmässor och svartsjuka. I utredningen nämns också att det i de flesta fall dessutom förekommit våldsamt beteende eller hot om våld redan tidigare. Det understryker ännu mer vikten av att ingripa i tid.

Det är mycket viktigt att det finns lokala eller regionala handlingsprogram för att upptäcka och ingripa i fall av familjevåld. Familjevåldet sker i våra kommuner och det är där hjälpen ska ges i första hand. Men det är inte bara myndigheterna som ska reagera utan vi kan alla visa att vi bryr oss om våra medmänniskor, våra grannar och vänner.

I morgon tänder vi ett ljus för att uppmärksamma internationella dagen mot våld mot kvinnor och för att signalera att vi inte accepterar våld i vårt samhälle.


Carola Sundqvist
Ordförande, Svenska Kvinnoförbundet

Petra Qvist-Hämäläinen