Ljus inte våld

24.11.2012 kl. 09:25
Pressmeddelande 24.11.2012

PresSvenska Kvinnoförbundet i samarbete med Finlands nationella våldsobservatorium, Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS rf, Amnesty Internationals Finländska sektion och Profeministmännen


LJUS INTE VÅLD

På FN:s dag för avskaffande av våld mot kvinnor den 25 november ordnas ljusevenemang på olika håll i Finland.

För att få slut på våldet mot kvinnor krävs konkreta åtgärder

I Finland har 2012 förts en omfattande diskussion om familjedråpen och orsakerna till dem. I augusti publicerades rapporten ”Utredning om bakgrunderna till familje- och barnadråp 2003-2012” som inrikesministeriet låtit utföra. Utredningen väckte stor publicitet, men en viktig omständighet fördes inte fram: de vuxna offren är huvudsakligen kvinnor och förövarna män – i bakgrunden till dråpen förekommer också tidigare våld i parrelationen.

I Finland dödades år 2011 enligt Rättspolitiska forskningsinstitutet 21 kvinnor av sin nuvarande eller före detta make. Av inrikesministeriets utredning framgår, att den som dräpt sin partner i ett familjedråp haft i stort sett samma motiv som i fråga om de dråp där offret utgör endast av partnern (t.ex. skilsmässokris eller svartsjuka).

Offren för våld i parrelationer behöver ett tillräckligt omfattande servicenät där de kan få hjälp redan i ett tidigt skede. I Finland är de tjänster som erbjuds för närvarande slumpmässiga och i fråga om tillgången till service förekommer stora regionala skillnader. Det ekonomiska läget har lett till att några kommuner överväger att minska eller dra in skyddshemstjänsterna. Den här utvecklingen är oroväckande. Genom att i tid och professionellt ingripa mot våldet mot kvinnor kan man rädda människoliv.

Ett ljust grepp på en allvarlig sak

Ljusevenemangen vill fästa uppmärksamhet vid ett allvarligt problem. Genom att dela ut ljus försedda med kampanjens budskap till förbipasserande vill de organisationer som deltar i kampanjen göra den stora allmänheten medveten om det våld som riktas mot kvinnor. På ett liknande sätt  sprider ljusen som tänds på kampanjplatserna ljus i novembermörkret.

De huvudsakliga arrangörerna för den nationella kampanjen är Finlands nationella våldsobservatorium, Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS rf, Amnesty Internationals Finländska sektion och Profeministmännen. Kampanjen arrangeras i år på flera tiotals orter i Finland.


Ytterligare uppgifter på kampanjens webbplats: www.valoaeivakivaltaa.fi

Petra Qvist-Hämäläinen