En dryg tredjedel kvinnor av de nyinvalda fullmäktigeledamöterna

01.11.2012 kl. 15:14
Carola Sundqvist: uttalande från Kvinnoförbundets förbundsstyrelsemöte 1.11.2012

I och med höstens kommunalval minskade kvinnornas andel i kommunfullmäktigena från 36,7 % till 36,3 %. Det finns nu 304 kommuner i Finland, varav 7 har fler kvinnliga än manliga ledamöter medan det i 297 kommuner finns fler manliga än kvinnliga ledamöter. Utvecklingen mot en jämnare könsbalans i kommunfullmäktigena har inte skett i den takt Svenska Kvinnoförbundet önskar för att vi inom en snar framtid ska nå målet med jämställda kommunfullmäktigen.

- Det gläder mig dock att Svenska folkpartiet i detta val klarat sig bättre än landets medeltal, säger Svenska kvinnoförbundets ordförande Carola Sundqvist.
Kvinnornas andel av de invalda SFP fullmäktigeledamöterna är 38,5 %. På många orter har dessutom SFP grupperna en ännu jämnare fördelning, som t.ex. i Borgå där andelen SFP kvinnor i det nya fullmäktige är 43,8 % medan hela fullmäktiges motsvarande procent ligger på 39.

- Det är ett resultat av en god kandidatnominering där vi inom Svenska Kvinnoförbundet tillsammans med SFP strävat till att åtminstone 40 % av kandidaterna ska vara kvinnor.

Orsaken till att färre kvinnor blev invalda i hela landet kan bland annat bero på att de kvinnliga kandidaternas antal sjönk för första gången på 40 år. I hela landet sjönk andelen kvinnliga kandidater med 1,6 % medan vi inom SFP och Kvinnoförbundet kunde notera en ökning på 0,6 %.

- Jag hoppas även på en jämställd fördelning av ordförandeposter i kommunfullmäktigen, -styrelser och i nämnderna efter valet, säger Sundqvist.


För mera information:

Carola Sundqvist
carola.sundqvist@kvinnoforbundet.fi
+358 44 2814854

Petra Qvist-Hämäläinen