Garantera jämställdhet i kommunen - rösta på en kvinna!

23.10.2012 kl. 12:15
Pressmeddelande 23.10.2012

I en jämställd kommun ska kvinnor och män ha lika stort inflytande i politiken. I förra kommunalvalet var endast 37 procent av de invalda kvinnor.

- Vi vill se ett samhället där allas kompetens och erfarenhet tas till vara oberoende av ålder eller kön. Därför är det viktigt att både yngre och äldre, kvinnor och män, deltar i beslutsfattandet på alla nivåer, säger Svenska Kvinnoförbundets förbundsordförande Carola Sundqvist.

I kommunerna fattas beslut om service som utgör grunden för välfärden och jämställdheten i samhället. Det behövs bland annat ett mångsidigt och flexibelt utbud av dagvård, hälsovård och åldringsvård.
- Dessutom borde jämställdhet vara ett självklart kvalitetskriterium i all offentlig upphandling i kommunerna, säger Sundqvist.

Svenska Kvinnoförbundet efterlyser inkluderande beslutsfattande i kommunerna som ger förtroendevalda i olika livssituationer möjlighet att aktivt delta.
- Det ska inte vara övermäktigt att kombinera familj, jobb och kommunalpolitik. Arbetsformerna i det kommunala beslutsfattandet ska ses över så att de blir mer flexibla och passar både kvinnor och män. Exempelvis kan mötestider justeras så att de även passar för förtroendevalda med barn, säger Sundqvist.

Sundqvist ser med oro på att andelen kvinnliga kandidater i det pågående kommunalvalet endast är 38,8 procent, vilket är 1,6 procent mindre än i kommunalvalet 2008. I genomsnitt har antalet kvinnliga kandidater minskat i jämförelse med tidigare kommunalval för första gången på över fyrtio år.
- Av SFP:s kandidater är 44 procent kvinnor i detta val, vilket är en förbättring jämfört med valet för fyra år sedan, konstaterar Sundqvist.


För mera information:

Carola Sundqvist, förbundsordförande
044-2814854
carola.sundqvist@kvinnoforbundet.fi

Petra Qvist-Hämäläinen