Vi firar världens flickor

11.10.2012 kl. 15:54
Uttalande 11.10.2012

Idag firas internationella flickdagen för första gången. Vi uppmärksammar flickors ställning och rättigheter på olika håll i världen och uppmuntrar alla länder att se till flickornas rättigheter bättre än tidigare.

Flickor möter fortfarande diskriminering överallt i världen på grund av sin ålder och sitt kön. Enligt barnrättsorganisationen Plan blir minderåriga flickor bortgifta var tredje sekund någonstans i världen. Det här betyder tio miljoner barnäktenskap varje år. En del av flickorna blir bortgifta redan vid fem års ålder. 
Plan berättar också att 150 miljoner under 18-åriga flickor har upplevt sexuellt våld.

Svenska Kvinnoförbundet välkomnar initiativet att fira internationella flickdagen. Det är viktigt att världen öppnar ögonen för de risker och utmaningar som flickor än idag utsätts för p.g.a. sitt kön. Det behövs mer vilja och fler politiska beslut för att åstadkomma förändringar för världens flickor.

FN:s generalförsamling har infört internationella flickdagen på initiativ av barnrättsorganisationen Plan.

Petra Qvist-Hämäläinen