Svenska Kvinnoförbundet efterlyser hållbar jämställdhet i kommunerna

29.09.2012 kl. 10:30
Pressmeddelande från lanseringen av Svenska Kvinnoförbundets kommunalvalsprogram 29.9.2012

För att vi ska nå en hållbar jämställdhet i samhället är det viktigt att jämställdhetsarbetet är långsiktigt. Jämställdhetsperspektivet måste finnas med i all kommunal verksamhet från planering av byggnader till tillsättande av tjänster, från dagvård till äldreomsorg.

Svenska Kvinnoförbundet har idag lanserat sitt kommunalvalsprogram och förbundet går till val med devisen "Dags för jämställdhet, delaktighet, välmående  och trygghet". SFP:s partiordförande Carl Haglund deltar i Kvinnoförbundets kampanjöppning vid Tre Smeder kl. 14-15.

- Åldersdiskriminering av både äldre och yngre kvinnor förekommer tyvärr fortfarande inom arbetslivet. Kommunen är en stor arbetsgivare med många kvinnliga anställda, därför är det här en av de viktiga frågorna som Kvinnoförbundet har valt att lyfta fram inför kommunalvalet, säger förbundsordförande Carola Sundqvist.

Ett konkret verktyg för kommunerna att arbeta utifrån är den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Deklarationen hjälper kommunerna att inkludera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och att känna igen könsrollsrelaterade fördomar och beakta dem i verksamheten.  Den utgör även en viktig grund för utvärdering av hur de förändrade kommunala strukturerna kan påverka kvinnor och män på olika sätt.

- Genom att tillämpa deklarationen om jämställdhet kan kommunerna direkt främja jämställdheten i kommuninvånarnas vardag. Kvinnoförbundet lyfter fram ett angeläget ärende när de utmanar alla kommuner att underteckna och genomföra den europeiska deklarationen om jämställdhet, säger SFP:s partiordförande Carl Haglund inför kampanjöppningen.

Valprogrammet i sin helhet finns här
 

För mera information:

Carola Sundqvist
044-2814854

Petra Qvist-Hämäläinen