Sundqvist: Glastaket till ordförandeposten inom SFP verkar extra tjockt

10.06.2012 kl. 14:49
Pressmeddelande 10.6.2012

Förbundsordförande Carola Sundqvist gratulerar Carl Haglund till partiordförandeposten, men uttrycker ändå sin besvikelse efter att valresultatet i partiordförandevalet tillkännagjorts och Anna-Maja Henriksson som stöddes av Svenska Kvinnoförbundet inte nådde ända fram med 106 röster mot Carl Haglunds 144 röster.


Carl Haglund blir med säkerhet en mycket bra partiordförande och Kvinnoförbundet kommer att samarbeta med honom i alla frågor som är viktiga för förbundet och partiet.


Trots detta har SFP har långt kvar till verklig jämställdhet då medlemmarna inte heller den här gången valde en kvinna till partiordförande, säger Sundqvist. Glastaket inom SFP verkar gå mellan vice ordförande posterna och ordförandeposten konstaterar Sundqvist krasst.

För mera information:
Carola Sundqvist, 044-281 48 54

Petra Qvist-Hämäläinen