Sundqvist: Våldet ett stort problem i det finländska samhället

09.06.2012 kl. 17:14
Anförande 09.06.2012

Förbundsordförandes anförande på partidagen 2012

Vårt liberala jämställda parti har alltid värnat om och värnar fortfarande om den lilla människan. Våra värden som t.ex. liberalism, socialliberalism, etik och moral, jämställdhet eller modersmål genomsyrar vårt arbete, de utgör riktlinjer enligt vilka vi agerar. Vår strävan är att arbeta för att alla människor skall ha det bra på jämlika, jämställda grunder. Med dessa ord inledde Svenska Kvinnoförbundets ordförande Carola Sundqvist sitt anförande i den allmänpolitiska debatten på Svenska folkpartiets 106:e partidag i Karleby.


Sundqvist fortsatte sitt anförande med att peka på våldsproblematiken i det finländska samhället. De allt för många fallen av dödsskjutningar och familjevåld och med tragiska utgångar visar detta. Sundqvist efterlyste därför större förståelse och vilja hos de övriga riksdagspartierna och framförallt regeringspartierna att ta tag i det våldsförebyggande arbetet genom att tilldela tillräckliga resurser för att förverkliga handlingsprogrammet för att minska våld mot kvinnor. Mer än 100 000 kvinnor i Finland blir årligen utsatta för våld i närrelationer. Av dessa dör över 20 per år. Dessa tragedier blir ofta bara en liten notis i media, ändå är det frågan om ett stort problem i landet och utgör samtidigt ett globalt problem och ett brott mot mänskliga rättigheter konstaterade Sundqvist.

Avslutningsvis, på plats och ort, lyfte Sundqvist upp manscentret i Karleby som ett utmärkt exempel på jämställdhetsarbete som kommer inte bara männen utan i förlängningen också kvinnorna till del.

 

För mera information:

Carola Sundqvist, 044-2814854

Petra Qvist-Hämäläinen