Förbundsstyrelsen ställer sig bakom Anna-Maja Henriksson

07.05.2012 kl. 15:39
Pressmeddelande 7.5.2012

Svenska Kvinnoförbundets förbundsstyrelse vill se Anna-Maja Henriksson som Svenska folkpartiets nästa partiordförande.


Förbundsstyrelsen motiverar sitt ställningstagande med att SFP i Anna-Maja Henriksson får en erfaren, kompetent, kunnig, driftig och mångsidig partiordförande. I Henriksson får SFP en kombination av brett politiskt kunnande och engagemang för det svenska i Finland och därmed ett levande tvåspråkigt samhälle.


Speciellt lyfter förbundsstyrelsen upp det arbete som Henriksson gjort som justitieminister. I linje med förbundets politik är nu en reform av lagstiftningen kring våldtäktsbrott aktuell. Viljan till att se över sexköpslagstiftningen i Finland är också en viktig markering. Förbundsstyrelsen lyfter upp vikten av jämställdhetsarbetet i Finland och att detta arbete berör såväl kvinnor som män och att alla behövs med för att bygga ett mer jämställt samhälle. Henriksson har aktivt tagit del i detta samhällsbygge som både kommunalpolitiker och rikspolitiker och genom många olika förtroendeposter.


I valet mellan två välmeriterade kandidater, väljer förbundsstyrelsen att ställa sig bakom Henriksson med ovanstående motiveringar. Med detta understryker förbundsstyrelsen att man stöder en kvinna, inte enbart på grund av könet, men ser det samtidigt som en möjlighet för jämställdhetspartiet SFP att få sin första kvinnliga partiordförande.


För mera information:
Förbundsordförande Carola Sundqvist 044-281 48 54

Petra Qvist-Hämäläinen