Val på Kvinnoförbundets årsmöte

18.03.2012 kl. 13:27
Pressmeddelande 18.3.2012

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte inledde söndagen med val av presidium för verksamhetsåret 2012-2013.Kvinnoförbundets årsmöte i Åbo återvalde Carola Sundqvist till förbundsordförande. Sundqvist sade i sitt tacktal att hon ser fram emot att jobba med kommunalvalet och strategiarbete inom förbundet det kommande verksamhetsåret.

I valet till vice ordförandeposterna fanns det fyra nominerade kandidater. Till vice ordförande för förbundet valdes efter omröstning Emina Arnautovic (Närpes), Anna Jungner-Nordgren (Helsingfors) och Tanja Ljungqvist (Ingå).

För mera information:
Generalsekr. Agneta Udd-Saarela 045-6579789

Petra Qvist-Hämäläinen