Svenska Kvinnoförbundets årsmöte inleddes

17.03.2012 kl. 13:25
Pressmeddelande 17.3.2012

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte inleddes på lördagen med hälsningsanföranden och allmänpolitisk debatt. Förbundsordförande Carola Sundqvist tog i sitt anförande upp vikten av att skärpa sexköpslagen så att ett totalförbud mot sexköp införs i Finland. ”Den nuvarande lagen är ”tandlös” sade Sundqvist.

Vidare tog hon bl.a. upp den viktiga frågan om kvinnors situation på arbetsmarknaden och möjligheten att kunna kombinera familj och arbete på ett mer flexibelt sätt än idag. Större flexibilitet leder till att man trivs och orkar bättre och att fler kvinnor kommer in på arbetsmarknaden poängterade Sundqvist.

Partiordförande, minister Stefan Wallin tog i sitt hälsningsanförande till partiets kvinnoorganisation också upp arbetsmarknadsfrågan och vikten av en familjevänlig politik.
Den allmänpolitiska debatten inleddes av förvaltningsdirektör Ulla Achrén under rubriken ”Är en kvinna ensam i maktens korridorer?”
I flera andra anföranden i den allmänpolitiska debatten nämndes ytterligare vikten av flexibilitet och en familjevänlig arbetsmarknad. Förhindrande av trakasserier eller mobbning på arbetsplatser tangerades i ett antal anföranden. Ett hårdare samhällsklimat med utslagning och illamående bland barn och unga, oroade också deltagarna i debatten.

För mera information:
Förbundsordförande Carola Sundqvist 044-2814854

Petra Qvist-Hämäläinen